De
Praktische info

Huisregels

Regel 1

De toetredende leden stellen hun kandidatuur bij het bestuur hetwelk beslist een kandidaat-lid al dan niet toe te laten.

Het kandidaat-lid is pas toetredend-lid na aanvaarding van de statuten; aanvaarding van de statuten blijkt uit de inschrijving via de vereniging bij de Wielerbond Vlaanderen of uit de betaling van de jaarlijkse bijdrage; (lees statuten in bijlage)


Regel 2

Elk lid dient te handelen volgens de regels van de wet, goed fatsoen en ethisch verantwoorde sportbeoefening;


Regel 3

Ieder lid dient de verkeersregels te respecteren en rijdt op eigen risico;


Regel 4

De leden waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers;


Regel 5

De Reetzweters verklaren door hun deelname aan de ritten dat zij voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets;


Regel 6

Het bestuur van de Reetzweters is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade;


Regel 7

De Reetzweters respecteren natuur en milieu: 

 • afval werpen op de openbare weg en/of in de natuur is ten strengste verboden 
 • het ‘Carpool’ – principe wordt te allen tijde aangemoedigd : minimaal 2 personen per auto.
 • banden plakken in de plaats van telkens nieuwe te kopen is sterk aangeraden

Regel 8

Het dragen van een valhelm is verplicht;


Regel 9

Veiligheid is prioritair. Alle leden dienen een aantal ‘signalen’ te kennen en te gebruiken:

 • Steeds luid en herhaaldelijk (ttz in een peloton van 20 man moet ook de laatste in rij weten/horen wat de 1ste heeft aangegeven) roepen :
  • “TEGEN” : wanneer er tegenliggers zijn (in ‘welke hoedanigheid’ ook)
  • “VOET” : wanneer we fietsers/obstakels/voetgangers/honden … in dezelfde rijrichting inhalen
  • “PAALTJE(s)” : wanneer we paaltjes naderen; daarbij steevast de snelheid sterk verminderen; 
 • Bij het OVERSTEKEN altijd rekening ermee houden dat ook de allerlaatste dit VEILIG kan doen; d.w.z. we steken enkel over als we dat SAMEN, IN GROEP, kunnen doen; dit geldt ook en zéker voor STOPLICHTEN, concreet : ook bij oranje licht wordt er gestopt (om te vermijden dat de staart van het peloton door het rood ‘moet’ rijden!)

Regel 10

De wegkapitein bepaalt het parcours en de snelheid : elke deelnemer dient zich te houden aan zijn voorschriften;


Regel 11

Het dragen van de RZ trui is verplicht. Het dragen van de zwarte RZ broek is aanbevolen ; voor andere merkkledij zijn enkel neutrale (ttz zonder sponsoring) rode of zwarte broeken toegelaten;


Regel 12

De Reetzweters zijn een sportieve vriendenclub: wij moedigen sociaal engagement binnen onze vereniging sterk aan.

PS: om deel te nemen aan de bergenritten moet u beschikken over een sterke conditie


Atomium-rit 2022